Cock Sparrer - Watch Your Back (Traducció)Everybody's talking about revolution
Everybody's talking about smash the state
Sounds to me like the final solution
Right wing, left wing, full of hate


We don't wanna fight
Because you tell us to
So watch your back when you attack us
'Coz we might just turn on you.

Things get worse with every hour
The future fades into the past
All they want is total power
Climbing on the backs of the working class.


We don't wanna be part of no new religion
We don't need a boot and a switchblade knife
We don't wanna be part of a political dream
We just wanna get on living our lives

____


Tothom parla de la revolució
Tothom parla de destruir l'estat
Això a mi em sona a solució final
Les dretes i les esquerres, estàn plenes d'odi


Nosaltres no lluitarem
Perquè ens digueu que ho hem de fer
Així que cobriu-vos bé l'esquena quan ens ataquen
Perquè podriem ser darrera vostre.

Les coses cada cop van a pitjor
El futur s'esvaeix en el passat
L'únic que volen és el poder total
Escalant a les esquenes de la classe treballadora.


No volem formar part de cap nova religió.
No necessitem botes ni navalles automàtiques
No volem formar part d'un somni polític
Només volem viure les nostres vides