Halloween?











Substituïnt les tradicions nostrades per les importades d'altres indrets és com matem la nostra cultura...