LONDON Reggae In Wembley 1970 - John Holt & Count Prince Miller.I l'imatge que surt a partir del 0:10 no us sona de res?