CANVIAREM L'HISTÒRIA!! 11S2012

"El nacionalisme és la defensa de tot el que composa una nació. Catalunya és una nació, i el que la composa es troba en perill. Per tant, en el cas de Catalunya, el nacionalisme està justificat. Molts nacionalismes no ho som per gust sinó per un sentiment d'urgència. Tu segueix somniant amb mons en pau i anarquia, que potser et donen el Príncipe de Asturias i tot!"

Comentari vilment furtat d'un usuari de Youtube, des d'aquí donar-li les gràcies per aquest gran comentari.


I recordeu, catalans, la veritable manifestació serà a les urnes.

+fotos +info: http://naciodigital.com/