Bones Festes a tots!

Los Granadians del Espacio Exterior - Noche de Paz extret del EP 7' "Feliz Navidad con los Granadians" a 45rpm.

Publicat per Liquidator Records l'any 2003 i evidentment en so MONOfònic.