The Templars - Clockwork Orange Horrorshow

Un clàssic... clàssics els temes propis i clàssiques les dues versions que es curren.