UP THE VINYL!


 Una modificació curiosa d'un dibuix "clàssic" a càrrec d'un colega.